Άνοιγμα χρήσης 2024 και προσθήκη Qr Code My Data

Αγαπητοί συνεργάτες,

Πλησιάζοντας στο κλείσιμο του έτους, είναι δεδομένη η αυξημένη πίεση που θα επέλθει. Για τον λόγο αυτό και μέσα στα πλαίσια της κοινής μας προσπάθειας για την όσο το δυνατόν καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

1. Από 1/1/24 είναι υποχρεωτική η προσθήκη QR Code στα παραστατικά που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Για την προσθήκη του QR Code απαραίτητη είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής στην τελευταία έκδοση 23.03.16 (αφορά προϊόν Pylon ERP) και η προσθήκη των κατάλληλων πεδίων στις αντίστοιχες φόρμες εκτύπωσης.
2. Επίσης για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής από 1/1/24 βασική προϋπόθεση κρίνεται το άνοιγμα χρήσης του 2024.

Για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση σας, προγραμματίστε σήμερα το ραντεβού σας με το τμήμα υποστήριξης.

Χρησιμοποιείστε το QR Code για την προβολή των στοιχείων επικοινωνίας μας.        

Με εκτίμηση,