page-header

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. 2

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

Η εταιρεία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι Ελληνική εταιρεία με έδρα τη Φλώρινα ενώ διαθέτει και τρία υποκαταστήματα. Η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε., με βασικό σκοπό από την ίδρυσή της την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων, έχει πολυετή εμπειρία-εξειδίκευση στην εκτέλεση των απαραίτητων έργων, που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, όπως έρευνα, μελέτη, εξόρυξη- επεξεργασία του λιγνίτη σε λιγνιτωρυχεία της ίδιας ή και τρίτων και σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα που αποδεδειγμένα γνωρίζει και εφαρμόζει ορθολογικά την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων.

Ανάγκη

Δικτυακή ένωση των κεντρικών γραφείων με container της εταιρείας για απόκτηση πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Υλοποίηση:

Δημιουργία μικροκυματικής ζεύξης. Για τις ανάγκες του έργου έργου έγινε τοποθέτηση φωτοβολταϊκού στο ενδιάμεσο της απόστασης του container και των κεντρικών γραφείων.

background

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!

Αναπτύσσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα, προτείνουμε ιδανικές λύσεις για την εξέλιξη της επιχείρησης σας.

Back to top of page