page-header

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

Η εταιρεία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι Ελληνική εταιρεία με έδρα τη Φλώρινα ενώ διαθέτει και τρία υποκαταστήματα. Η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε., με βασικό σκοπό από την ίδρυσή της την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων, έχει πολυετή εμπειρία-εξειδίκευση στην εκτέλεση των απαραίτητων έργων, που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, όπως έρευνα, μελέτη, εξόρυξη- επεξεργασία του λιγνίτη σε λιγνιτωρυχεία της ίδιας ή και τρίτων και σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα που αποδεδειγμένα γνωρίζει και εφαρμόζει ορθολογικά την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των εμπορικών και οικονομικών διαδικασιών της εταιρείας, αλλά και των καθημερινών λειτουργιών, καθώς και της ασφάλειας, η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. αναζήτησε εξειδικευμένο συνεργάτη για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Απλή και εύχρηστη λύση επικοινωνίας του προσωπικού της εταιρείας και διευκόλυνση διαχείρισης της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Αναβάθμιση της λειτουργικότητας της εταιρίας ως προς τη νέα ψηφιακή εποχή.
 • Σύστημα παρακολούθησης και ασφάλειας εγκαταστάσεων

Η Λύση
 • Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου για την διαχείριση των τηλεφωνικών γραμμών της εταιρείας και συνεπώς την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.
 • Εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης ERP ( χρήση του Pylon Commercial Advanced ) και παραμετροποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με τα αντίστοιχα modules προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εταιρείας.
 • Εγκατάσταση ασύρματων ζεύξεων, δικτύων και συστημάτων παρακολούθησης ( ip κάμερες ) για την διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της.

Τα Οφέλη

Βελτίωση των διεργασιών της Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. και συνεπώς την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και κόστους  σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο του έργου καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες προσαρμογής της Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. στους τομείς

 • Οικονομική Διαχείρισης
 • Εμπορικής Διαχείρισης
 • Προϋπολογισμοί
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA ΑΑΔΕ
 • Ασφάλειας
background

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!

Αναπτύσσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα, προτείνουμε ιδανικές λύσεις για την εξέλιξη της επιχείρησης σας.

Back to top of page