Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, Επιχορήγηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της χώρας για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους από την έξαρση της νόσου COVID-19.

Στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, με σκοπό τη στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων, την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους.

Δικαιούχος της πράξης θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους ωφελούμενους, οι οποίοι θα είναι οι ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου, οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα.

Σε ποιους απευθύνεται Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις:

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: Τεχνικό Δελτίο ΠράξηςΣτοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχουΑπόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασηςΚανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξηςΜελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της ΠράξηςΔιοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και ΔιαδικασίεςΔιοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργωνΕπιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών ΈργωνΕπιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργωνΛοιπά έγγραφα: Λοιπά τεκμηριωτικά έγγραφα τα οποία εξυπηρετούν το σκοπό της δράσης. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Προϋπολογισμός: € 80.000.000

Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα νέα προγράμματα και αναβαθμίστε την επιχείρηση σας με βιώσιμους όρους και προϋποθέσεις. Εφόσον σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το νέο πρόγραμμα και καλύπτετε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2463055605 ή στείλτε μας mail στο info@omnia.gr

ΟΜΝΙΑ Ι.Κ.Ε.

Κάντε εγγραφή στην λίστα ενημέρωσης επιδότησης ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop

    Μοιραστείτε το άρθρο