Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμο το Μητρώο POS για τις επιχειρήσεις. Έως τις 31/10/2023, οι επιχειρήσεις, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Στοιχεία Επιχείρησης, μπορούν, όπου απαιτείται, να διορθώσουν και να επικαιροποιήσουν την εικόνα των ενεργών POS, που διέθεταν έως 30/9/2023, δηλώνοντας τα POS, που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία, τα οποία έχουν αποσταλεί από τους παρόχους.

Εάν κρίνετε ότι κάποιο από τα EFT/POS τερματικά σας δεν δηλώθηκε από τους παραπάνω Παρόχους ή κάποια στοιχεία δηλώθηκαν ανακριβώς, μπορείτε έως και τις 31/10/2023, να υποβάλετε δήλωση στο Μητρώο POS για την διόρθωση της εικόνας των ενεργών POS που διαθέτατε κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023. Η μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους σας νοείται ως αποδοχή των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.

Εφόσον είστε δικαιούχος του voucher Κατηγορίας 4 “Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS”, η ΟΜΝΙΑ ως εγκεκριμένος προμηθευτής των ψηφιακών συναλλαγών, σας παρέχει πλήρη καθοδήγηση και ενημέρωση σχετικά με την εξαργύρωση των επιταγών σας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.