Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών παραστατικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων που συμμετέχουν σε μια εμπορική συναλλαγή (επιχείρηση, Δημόσιο, φυσικό πρόσωπο). Τα παραστατικά αυτά δεν είναι μόνο τιμολόγια, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλα «έγγραφα» όπως εντολές αγοράς, χρεωστικά/πιστωτικά σημειώματα, εμβάσματα, όρους πληρωμής κ.λπ. Τα ηλεκτρονικά παραστατικά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ούτως ώστε να μπορούν να «διαβάζονται» από επιχειρηματικό λογισμικό (ένα ERP όπως το Pylon ERP για παράδειγμα), αλλά και από τον φορολογικό μηχανισμό και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μπορούν επίσης να λάβουν μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο όπως ένα αρχείο PDF, JPG, κτλ χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο ή υποχρεωτικό.

Κατηγορίες επαγγελματιών

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να εξυπηρετήσει όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, μορφής (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ κ.α) και κύκλου εργασιών. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα για εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς Δημοσίου, τα τιμολόγια είναι απαραίτητο να εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οικονομία χρόνου
Αποθηκεύοντας μία φορά τους καταλόγους πελατών/προμηθευτών και προϊόντων, εξοικονομείτε χρόνο κατά την έκδοση παραστατικών καθώς, τα δεδομένα τους (ΑΦΜ, διεύθυνση, ΔΟΥ κλπ) ανασύρονται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και, με μερικά μόνο κλικ, τα παραστικά είναι έτοιμα για αποστολή στους παραλήπτες μέσω email.

Ταχύτατες πληρωμές τιμολογίων χωρίς λάθη
Κανένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν χάνεται, κανένα δεν εξαφανίζεται και τα στοιχεία αντλούνται από το εμπορολογιστικό πρόγραμμα χωρίς χειροκίνητες καταχωρήσεις, χωρίς λάθη. Ο αποδέκτης λαμβάνει στο e-mail του ένα link που του δίνει πρόσβαση στην υπηρεσία και τη δυνατότητα να παραλάβει το παραστατικό στην επιθυμητή μορφή (αρχείο PDF ή δομημένων δεδομένων). Την ίδια στιγμή, ο εκδότης γνωρίζει εάν ο πελάτης έχει λάβει γνώση, σχολιάσει, αμφισβητήσει ή αποδεχθεί το παραστατικό.
Μείωση κόστους
H ηλεκτρονική τιμολόγηση σας εξοικονομεί χρήματα που, με τον παραδοσιακό τρόπο, θα ξοδεύονταν σε γραφική ύλη, χαρτί εκτύπωσης και αναλώσιμα εκτυπωτή. Πλέον, μπορείτε να τηρείτε το αρχείο σας αποκλειστικά ηλεκτρονικά και να αποστέλλετε τα παραστατικά σας με email, εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα τα κόστη αλληλογραφίας (courier).

Ενημερωθείτε για την πλατφόρμα myDATA

Όπως προαναφέραμε, η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στην ΑΑΔΕ είναι πλέον υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν λογιστικά αρχεία ανεξαρτήτως μεγέθους, κατηγορίας ή τρόπου τήρησης, ακόμα και για όσες έχουν μικρό τζίρο και μικρό αριθμό παραστατικών. Η cloud πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ ονομάζεται myDATA (Digital Accounting & Tax Application) και έχει σκοπό να καταργήσει τις χειρόγραφες καταχωρήσεις και τη γραφειοκρατία ψηφιοποιώντας πλήρως τον φορολογικό μηχανισμό υπό την έννοια της αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων με το Κράτος.