Ιατρικό Πτολεμαΐδος

Περιγραφή

Το Ιατρικό Πτολεμαΐδος είναι ένας υπερσύγχρονος χώρος συστέγασης ιατρικών τμημάτων, με έδρα την Πτολεμαΐδα. Δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία του πολυτιμότερου αγαθού της υγείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και ευαισθησία στις ανάγκες του πολίτη.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Το Ιατρικό Πτολεμαΐδος αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, αναζήτησε μία ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες του τεχνολογικού εξοπλισμού του. Στόχος ήταν η βελτιστοποίηση των καθημερινών λειτουργιών του δυναμικού του εξοικονομώντας τον μέγιστο χρόνο αλλά και κόστος. Επίσης, αναγκαίο ήταν να επιτευχθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του υπερσύγχρονου κτιρίου του.

Η Λύση

Για την βελτιστοποίηση αλλά και διευκόλυνση των καθημερινών λειτουργιών του Ιατρικού  Πτολεμαΐδος υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

Επίσης, για τις ανάγκες της ασφάλειας και προστασίας των εγκαταστάσεων αλλά και του δυναμικού της επιχείρησης υλοποιήθηκαν οι εξής εγκαταστάσεις:

Πληροφορίες έργου

Κατηγορία

Hardware

Πελάτης

Ιατρικό Πτολεμαΐδος

Κλάδος

Ιατρική

Εφαρμογές

Android, Realm, Dagger 2, RxJava
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!

Αναπτύσσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα προτείνουμε ιδανικές λύσεις
για την εξέλιξη της επιχείρησης σας.

Αποτελέσματα

Τα Οφέλη

Τελικό αποτέλεσμα είναι η εύρυθμη και ομαλή λειτουργικότητα του συνόλου του δυναμικού του Ιατρικού Πτολεμαΐδος, με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού φιλικού προς τον χρήστη. Επιπρόσθετα έχει εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη ασφάλεια και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων του με την χρήση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας
Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας
Αύξηση της ασφάλειας
Αύξηση της ασφάλειας
Βελτίωση της επίδοσης
Βελτίωση της επίδοσης
Data Engineering
Data Engineering
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Channel Platforms
Channel Platforms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Development
Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.