Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. 2

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

Η εταιρεία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι Ελληνική εταιρεία με έδρα τη Φλώρινα ενώ διαθέτει και τρία υποκαταστήματα. Η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε., με βασικό σκοπό από την ίδρυσή της την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων, έχει πολυετή εμπειρία-εξειδίκευση στην εκτέλεση των απαραίτητων έργων, που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, όπως έρευνα, μελέτη, εξόρυξη- επεξεργασία του λιγνίτη σε λιγνιτωρυχεία της ίδιας ή και τρίτων και σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα που αποδεδειγμένα γνωρίζει και εφαρμόζει ορθολογικά την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των εμπορικών και οικονομικών διαδικασιών της εταιρείας, αλλά και των καθημερινών λειτουργιών, καθώς και της ασφάλειας, η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. αναζήτησε εξειδικευμένο συνεργάτη για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

Η Λύση

Τα Οφέλη

Βελτίωση των διεργασιών της Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. και συνεπώς την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και κόστους  σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο του έργου καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες προσαρμογής της Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. στους τομείς

Πληροφορίες έργου

Κατηγορία

software

Πελάτης

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

Κλάδος

Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία

Stack

Android, Realm, Dagger 2, RxJava

Conclusion

The Solution

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

There are many variations of passages
There are many variations of passages
All the Lorem Ipsum generators
All the Lorem Ipsum generators
A search for 'lorem ipsum' will uncover
A search for 'lorem ipsum' will uncover
Data Engineering
Data Engineering
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Channel Platforms
Channel Platforms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Development
Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!

Αναπτύσσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα προτείνουμε ιδανικές λύσεις
για την εξέλιξη της επιχείρησης σας.