Τιριακιδης B&T Composites

Περιγραφή

Η εταιρεία B&T Composites S.A.  με έδρα την Φλώρινα, στην Ελλάδα ειδικεύεται στην κατασκευή προηγμένων εξαρτημάτων σύνθετων υλικών. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις – από το προκαταρκτικό σχεδιασμό έως τη μηχανική, την κατασκευή και τη δοκιμή – καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων εφαρμογής, εστιάζοντας στην ποιότητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα. Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένους χώρους παραγωγής, πλήρως εξοπλισμένους με τις τελευταίες τεχνολογίες μηχανημάτων και λογισμικού, για να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα στα προϊόντα της. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού προέρχεται από τομείς σύνθετων υλικών ενώ πολλοί διαθέτουν πτυχία και εξειδίκευση σε σχεδιασμό, κατασκευή και δοκιμές σύνθετων υλικών.

Επιχειρηματική Πρόκληση / Ανάγκη

Στο πλαίσιο της ανάγκης βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών της διαδικασιών και της περαιτέρω βελτίωσης των καθημερινών λειτουργιών της, η εταιρεία B&T Composites S.A. είχε ως βασικό στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την άριστη εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή.

Η Λύση

Πληροφορίες έργου

Κατηγορία

Software

Πελάτης

Τιριακίδης B&T Composites

Κλάδος

Κατασκευή Υλικών

Εφαρμογές

Android, Realm, Dagger 2, RxJava
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, καινοτομούμε!

Αναπτύσσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα προτείνουμε ιδανικές λύσεις
για την εξέλιξη της επιχείρησης σας.

Αποτελέσματα

Τα Οφέλη

Οι καθημερινές εμπορικές και λογιστικές διαδικασίες της B&T Composites S.A. αυτοματοποιήθηκαν, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τον πλήρη έλεγχο του κόστους, παραγωγής και αποθήκης. Επιπρόσθετα βελτιστοποιήθηκε η ενδοεπικοινωνία του προσωπικού της εταιρείας αλλά και η επικοινωνία με τους πελάτες για την επίτευξη της άμεσης εξυπηρέτησης τους.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών
Αυτοματοποίηση διαδικασιών
Βελτιωμένη ενδοεπικοινωνία
Βελτιωμένη ενδοεπικοινωνία
Ολοκληρωμένη διασφάλιση ελέγχου
Ολοκληρωμένη διασφάλιση ελέγχου
Data Engineering
Data Engineering
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Channel Platforms
Channel Platforms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Development
Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.