Αναπτυξη λογισμικου

Ανάπτυξη λογισμικού

Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων πληροφορικής

Εξειδίκευση και εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες

Η μεθοδολογία που ακολουθείται σε κάθε έργο

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η αμοιβαία επικοινωνία με τον πελάτη αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Καθώς επιδιώκουμε την κατανόηση των αναγκών και των προδιαγραφών του έργου, αναλαμβάνουμε τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο πελάτης. Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο την ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών όσο και την καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, διασφαλίζουμε ότι το τελικό προϊόν θα πληροί τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη, προσφέροντάς του ένα εξατομικευμένο και ικανοποιητικό λογισμικό.

Σχεδιασμός

Στην αρχική φάση της ανάπτυξης, καθορίζουμε την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει την καθορισμό της δομής των δεδομένων, όπως της βάσης δεδομένων, καθώς και την εμφάνιση του λογισμικού. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, προβαίνουμε σε λεπτομερείς συζητήσεις με τον πελάτη για να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Στη συνέχεια, βασιζόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε μια σχεδίαση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του πελάτη. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό που να είναι ευέλικτο, αποδοτικό και εύχρηστο, προσφέροντας μια θετική εμπειρία χρήσης στον τελικό χρήστη.

Υλοποίηση

Αναπτύσσουμε το λογισμικό σε στάδια, χρησιμοποιώντας δοκιμαστικές εκδόσεις (beta), και παρουσιάζουμε την εξέλιξή του στον πελάτη. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον πελάτη να παρακολουθεί την πρόοδο και να παρέχει ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες λειτουργίες ή ενότητες του λογισμικού, που δοκιμάζονται και βελτιώνονται μέχρις ότου επιτευχθεί η τελική έκδοση. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι ο πελάτης είναι ενεργά εμπλεκόμενος στη διαδικασία ανάπτυξης και εξασφαλίζει ότι το τελικό λογισμικό πληροί πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες του.

Έλεγχος

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, γίνεται η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρηση του πελάτη. Κατά την εγκατάσταση, το λογισμικό τίθεται σε λειτουργία δοκιμής για να ελεγχθεί η απόδοσή του και να διαπιστωθεί η συμβατότητά του με το περιβάλλον της επιχείρησης. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, πραγματοποιούνται διάφορα τεστ για την αξιοπιστία, την απόδοση και την αντοχή του λογισμικού σε διάφορες συνθήκες χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι το λογισμικό λειτουργεί ομαλά και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Cybersecurity Ventures
Cybersecurity Ventures

The Estimated Global Cost of Cybercrime is $6T
and Climbing + 15% a Year.

Εξειδίκευση και εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες

Αποκτήστε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα με Τεχνολογίες Αιχμής και Προηγμένες Υπηρεσίες

CRM
CRM
Το πλήρες πληροφοριακό σύστημα CRM επιταχύνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες μιας εταιρείας και παρέχει πλήρη έλεγχο της πορείας τους. Μέσω της ενσωμάτωσης του CRM στην επιχειρηματική διαδικασία, οι εταιρείες μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις δραστηριότητες τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους. Το CRM διαχειρίζεται όλες τις πτυχές των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων και των αυτόματων ειδοποιήσεων, το CRM επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις βασισμένες σε πλήρη και ακριβή πληροφόρηση.
Mobile order
Mobile order
Η δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών πελατών, παραστατικών εισπράξεων και ενεργειών CRM είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός πληροφοριακού συστήματος CRM. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καταγράφουν και να διαχειρίζονται όλες τις πτυχές των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών με ευκολία και αποτελεσματικότητα. Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρούνται στο σύστημα, επιτρέποντας στο προσωπικό πωλήσεων να διαχειρίζεται την εκτέλεσή τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα παραστατικά εισπράξεων καταγράφονται για την ανίχνευση και την επεξεργασία των πληρωμών από τους πελάτες.
Cloud & data security
Cloud & data security
Η πλατφόρμα "Gold Cloud Platform" αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της εξειδίκευσης μας στις Cloud εφαρμογές σε συνδυασμό με την ασφάλεια δεδομένων που προσφέρει το Azure, ως Microsoft Partner. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, παρέχουμε στους πελάτες μας προηγμένες λύσεις Cloud, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τις ευέλικτες δυνατότητες του Azure. Μέσω της πλατφόρμας "Gold Cloud Platform", προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του Azure σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας.
Δείκτες παραγωγικότητας
Δείκτες παραγωγικότητας
Η λειτουργία αυτή παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του ιστορικού ενεργειών των χρηστών και της χρήσης των εταιρικών πόρων. Μέσω αυτής της λειτουργίας, επιτυγχάνουμε την καταγραφή και τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων των χρηστών στα συστήματα και εφαρμογές της επιχείρησης. Ακόμη, προσφέρουμε ανάλυση των λειτουργιών των εταιρικών πόρων με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εξαγωγή σημαντικών δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, όπως η χρήση εργαλείων και εφαρμογών, η απόδοση των συστημάτων, και η αποτελεσματικότητα των εργασιών. Μέσω αυτής της ανάλυσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς τους.
Mobile CRM
Mobile CRM
Η δυνατότητα καταχώρησης ενεργειών CRM μέσω Tablet παρέχει την ευελιξία στους χρήστες να εργάζονται ακόμα και χωρίς σύνδεση στην εφαρμογή. Αυτό επιτρέπει στους εργαζόμενους να προσθέτουν, να ενημερώνουν ή να διαχειρίζονται τις εργασίες τους ακόμα και όταν βρίσκονται σε ταξίδια ή εκτός γραφείου, χωρίς να χρειάζεται να είναι διαρκώς συνδεδεμένοι στην εφαρμογή CRM. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν κρίσιμες ενέργειες, όπως την καταχώρηση νέων πελατών, την ενημέρωση πληροφοριών πελατών ή τη δημιουργία νέων εργασιών, ακόμα και όταν βρίσκονται εκτός γραφείου ή εκτός σύνδεσης στο δίκτυο. Αυτό επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνέχεια των εργασιών ακόμα και σε καταστάσεις μη σύνδεσης.
Πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή
Πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή
Η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και παρακολούθησης της επιχείρησης από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή, είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία μας. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες της επιχείρησης από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, tablet, smartphone) και αν βρίσκονται, είτε είναι στο γραφείο, είτε σε ταξίδι ή εκτός επιχείρησης. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την επιχείρηση, να λαμβάνουν αναφορές, να εκτελούν εργασίες και να επικοινωνούν με την ομάδα τους ανεξάρτητα από την τοποθεσία και τη συσκευή που χρησιμοποιούν. Αυτό βελτιώνει την ευελιξία της εργασίας και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη συνολική παραγωγικότητα και απόδοση.
Προσαρμογή δίχως όρια
Προσαρμογή δίχως όρια
Η τεχνολογία μας προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου μέσα από ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, το οποίο δέχεται παραμετροποιήσεις και παρέχει δυνατότητες εξατομίκευσης χωρίς όρια. Με τη βοήθειά του, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις εργασίες τους και να επικεντρώνονται στα κύρια καθήκοντά τους χωρίς να απαιτείται πολύς χρόνος για την εκμάθηση ή τη ρύθμιση του συστήματος. Με τη δυνατότητα παραμετροποίησης, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, ενώ η δυνατότητα εξατομίκευσης επιτρέπει την προσαρμογή του συστήματος στον καθένα με τον δικό του τρόπο εργασίας. Αυτό βοηθάει στη βελτίωση της απόδοσης, της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει μια ομαλή και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.
Our Tools

Our Design Technology Stack

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
Hybrid
Pylon B2B
Mobile management
Warehouse management system
CRM
Mobile order
Cloud & data security
Mobile CRM
Διοικητικές λειτουργίες
Προσαρμογή δίχως όρια
Πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή
MariaDB
AWS
React
OMNIA Support Team
OMNIA Support Team

Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας.