Υποστηριξη

Υποστήριξη Πελατών

Αξιόπιστη λύση για την Υποστήριξη σας

Σύμβουλοι

Καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες

'Αμεση ανταπόκριση σε κάθε πρόβλημα

Ποιοτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης

Πλεονεκτήματα σε κάθε επίπεδο

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Η υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένη για να σας παρέχει άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη για τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης, θα σας αναλάβει ένας εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης, ο οποίος θα ακούσει προσεκτικά το πρόβλημά σας και θα σας καθοδηγήσει για την κατάλληλη λύση. Με βάση την καταγραφή του προβλήματος, ο σύμβουλος υποστήριξης θα παρέχει συμβουλές και οδηγίες για την αντιμετώπισή του. Αν απαιτείται περαιτέρω διόρθωση ή επέμβαση, θα ενεργοποιήσει αμέσως τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για την άρση του προβλήματος. Η τηλεφωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη κατά τις εργάσιμες ώρες και παρέχεται από ένα εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με εμπειρία σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Η υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης παρέχεται εάν το σύστημα του πελάτη είναι σε θέση να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Με αυτήν την υπηρεσία, ένας εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να συνδεθεί απομακρυσμένα στο σύστημα του πελάτη, εξασφαλίζοντας την ταχεία επίλυση των προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ο τεχνικός παρέχει οδηγίες και υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει επίσης ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες του πελάτη παραμένουν ασφαλείς και προστατευμένες.

Επιτόπια Υποστήριξη

Μετά από την υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης, εάν κριθεί αναγκαία η επίσκεψη στην τοποθεσία του πελάτη, ένας έμπειρος τεχνικός θα διεκπεραιώσει την επίσκεψη για να παράσχει την απαιτούμενη υποστήριξη. Η επίσκεψη θα προσδιορίζεται ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα του προβλήματος, με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την άφιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο τεχνικός θα εξετάσει λεπτομερώς το πρόβλημα και θα προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων. Ανταλλακτικά για την επισκευή ή παροχή εφεδρικού συστήματος συνοδεύουν την υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη λειτουργία των συστημάτων. Επιπλέον, ο τεχνικός παρέχει εκ νέου εκπαίδευση και κατάρτιση στο προσωπικό του πελάτη, εάν απαιτείται, για την αποτελεσματική χρήση των συστημάτων. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται η μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία του εξοπλισμού και των υπηρεσιών.

Προληπτική Υποστήριξη

Η υπηρεσία προληπτικής υποστήριξης στοχεύει στον έλεγχο του εξοπλισμού και την πρόληψη πιθανών βλαβών. Αυτή η υπηρεσία υλοποιείται είτε απομακρυσμένα είτε με επίσκεψη στην εγκατάσταση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την προστασία της εγκατάστασης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων πριν γίνουν σημαντικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, ένας εξειδικευμένος τεχνικός πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και ελέγχους στον εξοπλισμό, εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα και προβαίνοντας σε διορθωτικές ενέργειες προληπτικά. Αυτή η προληπτική προσέγγιση εξασφαλίζει τη σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διακοπών λειτουργίας.

Cybersecurity Ventures
Cybersecurity Ventures

The Estimated Global Cost of Cybercrime is $6T
and Climbing + 15% a Year.

Εξειδίκευση και εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες

Αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη χωρίς περιορισμούς

CRM
CRM
Το πλήρες πληροφοριακό σύστημα CRM επιταχύνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες μιας εταιρείας και παρέχει πλήρη έλεγχο της πορείας τους. Μέσω της ενσωμάτωσης του CRM στην επιχειρηματική διαδικασία, οι εταιρείες μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις δραστηριότητες τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους. Το CRM διαχειρίζεται όλες τις πτυχές των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων και των αυτόματων ειδοποιήσεων, το CRM επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις βασισμένες σε πλήρη και ακριβή πληροφόρηση.
Mobile order
Mobile order
Η δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών πελατών, παραστατικών εισπράξεων και ενεργειών CRM είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός πληροφοριακού συστήματος CRM. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καταγράφουν και να διαχειρίζονται όλες τις πτυχές των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών με ευκολία και αποτελεσματικότητα. Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρούνται στο σύστημα, επιτρέποντας στο προσωπικό πωλήσεων να διαχειρίζεται την εκτέλεσή τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα παραστατικά εισπράξεων καταγράφονται για την ανίχνευση και την επεξεργασία των πληρωμών από τους πελάτες.
Cloud & data security
Cloud & data security
Η πλατφόρμα "Gold Cloud Platform" αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της εξειδίκευσης μας στις Cloud εφαρμογές σε συνδυασμό με την ασφάλεια δεδομένων που προσφέρει το Azure, ως Microsoft Partner. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, παρέχουμε στους πελάτες μας προηγμένες λύσεις Cloud, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τις ευέλικτες δυνατότητες του Azure. Μέσω της πλατφόρμας "Gold Cloud Platform", προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του Azure σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας.
Δείκτες παραγωγικότητας
Δείκτες παραγωγικότητας
Η λειτουργία αυτή παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του ιστορικού ενεργειών των χρηστών και της χρήσης των εταιρικών πόρων. Μέσω αυτής της λειτουργίας, επιτυγχάνουμε την καταγραφή και τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων των χρηστών στα συστήματα και εφαρμογές της επιχείρησης. Ακόμη, προσφέρουμε ανάλυση των λειτουργιών των εταιρικών πόρων με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εξαγωγή σημαντικών δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, όπως η χρήση εργαλείων και εφαρμογών, η απόδοση των συστημάτων, και η αποτελεσματικότητα των εργασιών. Μέσω αυτής της ανάλυσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς τους.
Our Tools

Our Design Technology Stack

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
Hybrid
Pylon B2B
Mobile management
Warehouse management system
CRM
Mobile order
Cloud & data security
Mobile CRM
Διοικητικές λειτουργίες
Προσαρμογή δίχως όρια
Πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή
MariaDB
AWS
React
OMNIA Support Team
OMNIA Support Team

Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας.