Έλα να δημιουργήσουμε μαζί

Σχεδιάζουμε το μέλλον με ενθουσιασμό

Στην εταιρεία μας, δεν προσφέρουμε απλώς μια θέση εργασίας. Προσφέρουμε μια κοινότητα αφοσιωμένων επαγγελματιών που μοιράζονται ένα κοινό πάθος για την καινοτομία, την συνεργασία και την αριστεία. Εδώ, οι ιδέες ανταλλάσσονται, οι δυνατότητες ανακαλύπτονται και η δημιουργικότητα ενθαρρύνεται.

Εμπνεύστε και εμπνευστείτε από Επαγγελματίες Ειδικούς

Περιγραφή θέσης

Η θέση του Software Consultant αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την αποτελεσματική ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την υλοποίηση λύσεων λογισμικού για τους πελάτες και τους εταίρους μας. Οι επαγγελματίες στη θέση αυτή διαχειρίζονται αποτελεσματικά την τεχνική υποστήριξη και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες για τη βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών τους. Αναλαμβάνουν την ανάλυση αναγκών, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την εκτέλεση εκπαιδεύσεων για τις λύσεις λογισμικού. Επιπλέον, συμμετέχουν στη διαχείριση και την αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, email και άλλων καναλιών επικοινωνίας, για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των λύσεων λογισμικού της εταιρείας. Στόχος είναι να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας για καινοτομία και αριστεία στον τομέα της πληροφορικής και της μηχανογράφησης.

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις:

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα:

Παροχές:

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Κάνε αίτηση, συμπληρώνοντας τη φόρμα