Τι είναι το UPS;

Το UPS είναι μία συσκευή, η οποία αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει ενέργεια σε άλλες συσκευές σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα αυτόνομο «κουτί» που συνδέεται μεταξύ της τροφοδοσίας (πρίζα τοίχου) και της ηλεκτρικής συσκευής (πχ υπολογιστής).  Εφόσον το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί κανονικά, η λειτουργία του UPS είναι να φιλτράρει το ρεύμα και να προσφέρει στον υπολογιστή μία σταθερή ηλεκτρική ροή (τάση), εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις του ρεύματος οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τις ηλεκτρικές συσκευές.

UPS, ο καλύτερος φίλος του Η/Υ

Η χρήση του UPS μας εξασφαλίζει την ασφάλεια των συσκευών μας από οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος. Ιδιαίτερα στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μας εξασφαλίζει ότι δεν θα χαθούν οι ώρες εργασίας ή τα αρχεία μας και δεν θα υποστεί καμία ζημιά το hardware του. Σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, το UPS τροφοδοτεί τον υπολογιστή ώστε να προλάβουμε να «σώσουμε» τα αρχεία μας και να απενεργοποιήσουμε τον υπολογιστή μας με ασφάλεια.

Μερικές από τις συσκευές που μπορούμε να συνδέσουμε με το UPS είναι, το modem/router, την ταμειακή μηχανή – φορολογικό μηχανισμό και το ασύρματο τηλέφωνο.

Τύποι UPS

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

  • Stand-By ή Offline: Είναι τα οικονομικότερα UPS, τα οποία απλά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αυτόματα παρέχουν από τη μπαταρία τους ρεύμα στις συνδεδεμένες συσκευές.
  • Line Interactive UPS: Τα UPS αυτά περιέχουν έναν μετασχηματιστή, ο οποίος σε περίπτωση αυξομείωσης της τάσης παρεμβαίνει ώστε οι συσκευές μας να τροφοδοτούνται με σταθερή τάση είτε από το δίκτυο είτε από τη μπαταρία του UPS.
  • Online: Τα UPS αυτά παρέχουν συνέχεια στις συσκευές στις οποίες είναι συνδεδεμένες ρεύμα από τις μπαταρίες τους, απομονώνοντάς τες από το ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι τα ασφαλέστερα αλλά και τα ακριβότερα UPS που συνιστώνται για βαριά επαγγελματική – βιομηχανική χρήση.