Στον δρόμο της ψηφιοποίησης μπαίνουν από τα μέσα Ιουνίου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, μέσω δράσης με προϋπολογισμό 425 εκατ. ευρώ, η οποία θα στηρίζει δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρόκειται για έργο (Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και θα «τρέξει» από τις 15 Ιουνίου οπότε ανοίγει η πλατφόρμα για την ψηφιακή ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτό αποκάλυψε χθες ο σύμβουλος του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θάνος Δήμας, στη διάρκεια εκδήλωσης της Microsoft για την ενημέρωση των συνεργατών της αναφορικά με το πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 100.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως 250 εργαζομένων οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία με χρηματική ενίσχυση υπό μορφή κουπονιού.

Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες ο κ. Δήμας ανέφερε ότι πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι να απορροφηθούν τα κεφάλαια, που έχουν προβλεφθεί, ακόμη και μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» αρθρώνεται σε τρεις επιμέρους τομείς, και ως εκ τούτου θα ανοίξουν ταυτόχρονα και οι τρεις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για κάθε τομέα. Προσφέρει σημαντικό αντικείμενο στις εταιρείες Πληροφορικής καθώς και οι τρεις τομείς αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων που έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν.

Πώς θα διατεθούν τα vouchers

Οι τρεις τομείς που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Επιδότηση, μέσω κουπονιών αξίας από 700 ευρώ, σε ποσοστό 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έως 250 εργαζόμενους και ετήσια έσοδα έως 50 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ψηφιακών λύσεων.

Ο προϋπολογισμός αυτού του τομέα είναι 180 εκατ. ευρώ ως κρατική ενίσχυση, ενώ 80 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Μέσω των κουπονιών θα χρηματοδοτείται η αγορά τυποποιημένων προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και η ενίσχυση εφαρμογών cloud, με το μέγιστο ποσό της επιδότησης να είναι 14 χιλ. ευρώ.

Για παράδειγμα, επιχειρήσεις έως 5 ατόμων θα λαμβάνουν κουπόνι συνολικής αξίας 700 ευρώ για δαπάνες 1.000 ευρώ (τα 300 ευρώ είναι ίδια κεφάλαια). Το ποσό αυτό αυξάνεται συναρτήσει του αριθμού των εργαζομένων.

2. Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτού θα χρηματοδοτηθούν έργα ύψους 200 χιλ. έως 2 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ευρύτερη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

3. Αντικατάσταση ταμειακών μηχανών και την απόσυρση τερματικών αποδοχής συναλλαγών (POS), έργο που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η κατάθεση αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου και μέχρι τις 27 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατακύρωση κουπονιών επιδοτούμενης αξίας 700 και 1.400 ευρώ. Για τα voucher επιδοτούμενης αξίας 2.800-14.000 ευρώ, η διαδικασία της αξιολόγησης-κατακύρωσης θα ολοκληρώνεται μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των κουπονιών αξίας 700 έως 1.400 ευρώ και 2.800 έως 14.000 ευρώ από τις 31 Οκτωβρίου και από τις 31 Μαρτίου αντίστοιχα.